Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6:00 do 16:00

ZÁPIS  DO  MŠ
 

Mateřská škola Krteček, Okrajová 110, Teplice

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu – od 2. 5. do 14. 5. 2024.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/teplice-krtecek

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu (15. 5. 2024).

 

Pokud si nebudete vědět rady, zde najdete video návod s podrobnou ukázkou přihlášení k předzápisu a vyplnění žádosti: 

https://www.youtube.com/watch?v=0S2sj_WByMA 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU PRO ROK 2024/2025:

 

Termín řádného zápisu: 15. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.

 

 

Žádosti a přílohy formou předzápisu nebo osobně v MŠ.

 

 

 Předpokládaný počet dětí k přijetí: 14

 

 

 

DOKUMENTY K DOPLNĚNÍ, PODPISU A PODÁNÍ DNE 15. 5. 2024

 

1/ Žádost do mateřské školy 

 

2/ Vyjádření dětského lékaře (neplatí pro děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání)

 

3/ Seznámení s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

4/ Prohlášení zákonných zástupců dítěte

 

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

 

 

 

DORUČENÍ

 

1/ Osobně v kanceláři mateřské školy  

 

2/ Do datové schránky na adresu: dc8amxf

 

3/ Na adresu: Mateřská škola Krteček, Okrajová 110, 415 01 Teplice 

 

 

             

- Ředitel ověří totožnost žadatelů dle občanského průkazu a rodného listu dítěte 

- Dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zahájeno správní řízení  

- Do 30 dnů bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

- Možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí dne 17. 5. 2024 od 10:00 do 12:00 (po telefonické domluvě) 

- Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen 31. 5. 2024 na stránkách MŠ a na informační tabuli před budovou MŠ

- Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na kontaktní adresu

 

 

 

 

 

DOTAZY K ZÁPISU

 

Telefon ředitelky MŠ: 736 613 214

 

e-mail: ms.okrajova@volny.cz