Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6:00 do 16:00

Organizace dne

6:00 - 7:50

Scházení dětí

6:00 - 8:45

Spontánní hry, zahájení programu, průpravné cvičení, pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim.

8:45 - 9:45

Hygiena, svačina. Dokončení činností, aktivit dopoledního programu, hodnocení.

9:45 - 11:45

Pobyt venku - pohybové aktivity, hry na zahradě. Vycházky do okolí s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám.

11:45 - 12:45

Hygiena, příprava na oběd (přičemž délka oběda je u jednotlivých dětí individuální), ukládání dětí k odpočinku, četba před spaním.

12:45 - 14:15

Odpočinek dětí na lehátku - dle individuálních potřeb dětí. Klidové činnosti, individuální práce s dětmi.

14:15 - 14:45

Hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina.

14:45 - 16:00

Spontánní aktivity dětí, možnost pokračování v započatých činnostech z průběhu dne, hry na zahradě, zájmové činnosti.

Režimové požadavky vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků. Časové rozvržení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivého dítěte, ale i celé skupině.