Skt-slide1 Skt-slide2 Skt-slide3
Novinky         klikni pro více

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizová opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadního opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Od pondělí 1. 3. 2021 do 21.3.2021 bude mateřská škola uzavřena.

Termín zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022,

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná 5. 5. 2021. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem /§34 odst. 2 zák.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů/.

 

 

 

 

 

boximg
Vzdělávací program
V každém ročním období, pohádka nám napoví. Co je dobré a co není? Děti z krtka ty to vědí.
boximg
Zápis dětí do MŠ
Zápis do mateřské školy se koná každý rok v květnu, žádosti si můžete vyzvednout v MŠ.
boximg
Organizace dne
Denní režim v naší mateřské škole
boximg
Platby za MŠ
Platby mateřské školy a omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání.