Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6:00 do 16:00

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky splňují zásady přístupnosti podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 99/2019 Sb. v platném znění, ve znění pozdějších novel a předpisů a další příslušnou legislativou v platném znění.

Kontakt na správce webu: info@webujchytre.cz (Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se těchto webových stránek.), pro obsahové záležitosti kontaktujte pani ředitelku: ms.okrajova@volny.cz

 

Struktura Webu

Struktura informací na stránkách byla vytvořena na redakčním systému joomla podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátován dle šablony,  pluginy a kaskadovými  styly – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou upraveny pro uživatele s hendikepem. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

 

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer,Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž.

Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu
webové stránky může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.

 

Dále je nepřístupný obsah, který je určen jen pro  provozovatele webu a je chráněn heslem.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne   8.2.2020
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne    8.2.2021


Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.