Home   Personál

Personál

Ředitelka MŠ : 

  • Ludmila Hricková

Pověřenec GDPR:

  • Ing. Jiří Tyšer

jako podřízený paní ředitelky pro zabezpečení ochrany osobních údajů ve školce .
S účinností od 1.5.2018 je součástí týmu mateřské školy i externě najatý Pověřenec GDPR - Ing. Jiří Tyšer, bývalý dlouholetý ředitel ZŠ a MŠ Litvínov a zkušený lektor funkčního studia ředitelů v oblasti školské legislativy a Zákoníku práce.  IČO: 86684212

Učitelky MŠ : 

  • Špalková Dagmar
  • Hamouzová Miloslava
  • Mgr. Lukešová Alena
  • Jirsová Tereza

Vedoucí stravování : 

  • Škrabalová Petra

Kuchařka :

  • Vodičková Blanka                       

Školnice : 

  • Hrdličková Marie

Školní asistent :

  • Gabriela Eva Hlochová
kolektiv2