Home   Organizace dne

Organizace dne

6:00  -  7:50

Scházení dětí

6:00  -  8:45

Spontánní hry, zahájení programu, průpravné cvičení, pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim.

8:45  -   9:45

Hygiena, svačina. Dokončení činností aktivit dopoledního programu, hodnocení.

9:45  - 11:45

Pobyt venku-pohybové aktivity, hry na zahradě. Vycházky do okolí s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám.

11:45  - 12:45

Hygiena, příprava na oběd, přičemž délka oběda je u jednotlivých dětí individuální ukládání dětí k odpočinku, četba před spaním.

12:45  - 14:15

Odpočinek dětí na lehátku dle individuálních potřeb dětí. Klidové činnosti, individuální práce s dětmi.

14:15  - 14:45

Hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina.   

14:45  - 16:00

Spontánní aktivity dětí, možnost pokračování v započatých činnostech v průběhu dne, hry na zahradě, zájmové činnosti.


Režimové požadavky vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků. Časové rozvržení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám jednotlivého dítěte, ale i celé skupině.