Mateřská škola Krteček

Okrajová 110, Teplice

Kontakt: 417 538 719

Provozní doba: od 6,00 do 16,00

Informace k platbám za MŠ

Informace k platbám pro školní rok 2021/2022


1.   STRAVNÉ:


Děti 3 - 6 let                                         Děti 7 – 10 let     

 

Přesnídávka     10,- Kč                       Přesnídávka       10,- Kč                

Oběd                21,- Kč                       Oběd                  22,- Kč

Svačina              6,- Kč                       Svačina                6,- Kč

   

Celý den        37,- Kč                       Celý den           38,- Kč

-Nevyčerpané stravné se převádí do následujícího měsíce.

 

2.    ÚPLATA (ŠKOLNÉ):

 

- Výše úplaty pro školní rok 2021/2022 je 497,- Kč měsíčně.

- Úplatu neplatí děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání,

  nebo mají odklad školní docházky!

 

3.    JAK ZAPLATIT:

 

- Platby posílejte bankovním převodem na účet MŠ.

  Číslo účtu: 16738501/0100.

- Do poznámky uvádějte vždy JMÉNO DÍTĚTE nebo VARIABILNÍ SYMBOL.

- Pokud nebude platba identifikována, bude poslána zpět.

- Variabilní symbol je v tabulce plateb na nástěnce ve vestibulu.

- Nechcete-li sledovat každý měsíc platby na nástěnce, doporučujeme

  nastavit trvalý příkaz na zaokrouhlenou částku dle věku dítěte (viz.níže)

  a to od září do června. Prázdninový provoz budete platit individuálně.

 

4.    KDY ZAPLATIT:

 

- Platby se posílají vždy od 1. do 10. dne v daném měsíci.

- Platba musí být přičtena na účet MŠ nejpozději 15. den v měsíci.

- U termínu placení přihlížejte k víkendům, nebo státním svátkům, aby se

   platba neopozdila! Platby přičtené 16. den a více jsou po splatnosti !!!

- Pozdní platby jsou porušením školního řádu a budou řešeny s ředitelkou MŠ.

 

5.  KOLIK ZAPLATIT:

 

Varianta a) Přesnou částku naleznete každý měsíc v tabulce na nástěnce

          v kolonce DOPLATIT.

Varianta b) Trvalým příkazem na zaokrouhlenou částku pak platíte:

 

Děti 3-6 let:    1250,- Kč (malé děti – úplata + stravné)

Děti 6 let:         777,- Kč (předškoláci - stravné)

Děti 7-10 let:    800,- Kč (předškoláci - stravné)